SYSTEMET "MATEMATIK I LÆRERUDDANNELSEN"

Serien “Matematik i læreruddannelsen” består af: 

Kultur, kendskab og kompetence 1 og 2
Undersøge, konstruere og argumentere 1 og 2 – arbejdskortbøger
Teori og praksis – en fagdidaktik 

Matematisk indsigt skabes gennem undersøgende virksomhed, dialog og ræsonnementer. De første 4 bind i serien har ved de givne oplæg på alle måder understøttet denne skabende virksomhed. 

I bind 5, “Teori og praksis – en fagdidaktik”, tilføres nu yderligere ekstra fagdidaktiske aspekter. Disse drejer sig om de praktisk-pædagogiske overvejelser, som en matematiklærer bør gøre sig vedrørende undervisningens planlægning og tilrettelæggelse, samt de principper og værktøjer, som den professionelle matematiklærer kan benytte sig af. Endvidere gøres overvejelser over forskellige læringssyn og læreprocesteorier. Skolefaget matematiks historie behandles også, kronologisk fra den første forekomst af faget regning i almueskolen til vore dages "matematik for alle". 

Til serien er der pt. udkommet to supplerende hæfter: 

“Regneark i matematikundervisningen”, hvor der præsenteres en række muligheder for matematikaktiviteter baseret på regneark. Hæftet er samtidig en indføring i brugen af et almindeligt regnearksprogram. Som eksempelprogram er valgt Excel, men bogen kan også bruges som indføring i regnearket StarOffice. 

“It og matematikundervisning”, hvor der præsenters en lang række faglige aktiviteter, der er baseret på anvendelse af følgende edb-programmer, som alle kan downloades til studiebrug: GeomeTricks, Myresnak, Mønster, VisiRegn, Funktion, Model, Simulér og Stat.