"Matematik i læreruddannelsen" – It og matematikundervisning

Ideer og eksempler i ovenstående hæfte bygger på et mangeårigt arbejde i INFA-projektet på Danmarks Lærerhøjskole (nu Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU). INFA-projektet er beskrevet på hjemmesiden www.infa.dk.

Programmerne, som her kan downloades, er mærket 'Til studiebrug' og må derfor ikke installeres på hverken skolers eller andre undervisningsinstitutioners computere. Programmerne er kun til studiebrug for lærere og lærerstuderende.

Under download ligger der yderligere 50 arbejdskort i WORD97-format, der fortrinsvis henvender sig til læreruddannelsen, men hvor der også er mange ideer til aktiviteter i skolen. Arbejdskortene kan frit kopieres og benyttes i enhver sammenhæng. Mange af aktiviteterne,der beskrives i hæftet, henviser til arbejdskortene.