"Matematik i læreruddannelsen" – Download mønster og model

Til brug i læreruddannelsen og i de studerendes praktik gives hermed tilladelse til at downloade programmerne Mønster og Model.

Programmerne må IKKE installeres permanent på skolers PC-udstyr. Ønskes anden brug af programmerne, kan der rettes henvendelse til Viggo Sadolin på adressen: viggos@newmail.dk

Programmer og vejledninger pakket med programmet Winzip. For at pakke filerne ud, skal du have Winzip installeret på din computer. Har du ikke det, kan du hente det her: www.winzip.com.

Gå ind under "Download Evaluation Version" og følg herefter anvisningerne.